TOGO MEDIKIT

print

  1. Kanile za hemodijalizu sa sigurnosnim nastavkom 16G, 17G, 18G
  2. Kanile za hemodijalizu bez sigurnosnog nastavka 16G, 17G, 18G