Setovi za kontinuirano nadomještanje bubrežne funkcije

 • PrismaFlex M60
 • PrismaFlex M100
 • PrismaFlex M150
 • PrismaFlex ST60
 • PrismaFlex ST100
 • PrismaFlex ST150
 • PrismaFlex HF20
 • PrismaFlex oXiris
 • PrismaFlex TPE1000
 • PrismaFlex TPE2000
 • Prismaflex Adsorba