Otopine za kontinuirano nadomještanje bubrežne funkcije

  • Bikarbonatne
  • Citratne