Dianeal PD4 otopina za peritonejsku dijalizu s 2,27% glukoze i elektrolitima

Zaštićeni naziv gotovog lijeka, doza, farmaceutski oblik
DIANEAL PD4 otopina za peritonejsku dijalizu s 2,27% glukoze i elektrolitima

Internacionalni nezaštićeni naziv (INN)
glukoza bezvodna (glukoza monohidrat), natrij-klorid, natrij-laktat, kalcij-klorid, magnezij-klorid

Proizvođač
Baxter

Vrsta i sadržaj pakovanja

  • 5 x 1 plastična vrećica s 2000 ml otopine i praznom vrećicom za istjecanje tekućine, u zaštitnoj plastičnoj vrećici, uloženo u kartonsku kutiju
  • 4 x 1 plastična vrećica s 2500 ml otopine i praznom vrećicom za istjecanje tekućine, u zaštitnoj plastičnoj vrećici, uloženo u kartonsku kutiju
  • 5 x 1 plastična vrećica s 2000 ml otopine, u zaštitnoj plastičnoj vrećici, uloženo u kartonsku kutiju
  • 2 x 1 plastična vrećica s 5000 ml otopine, u zaštitnoj plastičnoj vrećici, uloženo u kartonsku kutiju

ATK oznaka
B 05 D B

Tagirano: , , , , , , , ,