Advate

Zaštićeni naziv gotovog lijeka, doza, farmaceutski oblik

ADVATE 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju
ADVATE 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju
ADVATE 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Internacionalni nezaštićeni naziv (INN)
oktokog alfa (rekombinantni koagulacijski faktor VIII)

Proizvođač
Baxter

Vrsta i sadržaj pakovanja

  • 1 bočica s praškom (250 IU), 1 bočica s 5 ml otapala, 1 uređaj za izradu otopine (BAXJECT II), u kutiji
  • 1 bočica s praškom (500 IU), 1 bočica s 5 ml otapala, 1 uređaj za izradu otopine (BAXJECT II), u kutiji
  • 1 bočica s praškom (1000 IU), 1 bočica s 5 ml otapala, 1 uređaj za izradu otopine (BAXJECT II), u kutiji

ATK oznaka
B 02 B D 02

Tagirano: , , ,

Lijekovi s djelovanjem na mehanizam zgrušavanja krvi (otežavanje zgrušavanja)