Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem “Avonex trajni uspjeh terapije interferonom”

Poštovana/i,

pozivamo Vas na simpozij s međunarodnim sudjelovanjem «Avonex – trajni uspjeh terapije interferonom», koji će se održati 25. svibnja 2006. u 12 sati na adresi Jakuševečka cesta 4b, Zagreb.

Program:

12:00
uvod

12:15-13:00
Prognoza u CIS-u, V.Brinar

13:00-13:45
Anti-interferon Neutralizing Antibodies: Myths and Facts, N.Grigoriadis

13:45-14:15
Značenje MOG kao prediktora ozbiljnosti MS, I.Zadro

14:15-14:30
rasprava, završna riječ

14:30
domjenak

S poštovanjem,
Đurđica Kelečić, direktor
AGMAR d.o.o.
agmar@agmar-zg.hr