Simpozij “Bolja skrb za bolesnike na peritonejskoj dijalizi”

Poštovana/i,

pozivamo Vas na simpozij «Bolja skrb za bolesnike na peritonejskoj dijalizi», koji će se održati u petak, 13. travnja 2007. godine s početkom u 12:00 sati na adresi Jakuševečka cesta 4b, Zagreb.

Program:

12:00 uvod,
Tihomir Bzdilik, Agmar d.o.o.

12:10 Peritonejska dijaliza u Hrvatskoj 2000. – 2005.,
HRNBF, Svjetlana Čala, Klinička bolnica “Sestre milosrdnice”

12:40 Predijalizna edukacija,
Dragan Klarić, Opća bolnica Zadar

13:10 stanka za kavu

13:30 Indikacije za PD – nove smjernice,
Nikola Janković, Opća bolnica “Sveti Duh”

14:00 Nove otopine za PD, Extraneal i Nutrineal,
Petar Kes, Klinički bolnički centar “Zagreb”

14:30 Klinički aspekti peritonejske dijalize,
Sanjin Rački, Klinički bolnički centar Rijeka

15:00 diskusija, zaključci

15:15 domjenak

S poštovanjem,

Đurđica Kelečić, direktor
AGMAR d.o.o.
agmar@agmar-zg.hr