Predstavljanje aparata EMS Medical, Švicarska, “Terapija udarnim valom”

EMS pozivnica
Terapija udarnim valom (ESWT) je terapijski postupak koji koristi pneumatski izvor mehaničkih udarnih valova koji se preko odgovarajuće sonde prenose do bolnog područja. Učinci ovakve terapije na tkivo su ubrzan metabolizam, resorpcija depozita kalcija u tetivama i smanjenje osjetljivosti na bol.

Učinci koji se manifestiraju neposredno nakon terapije prvenstveno su smanjenje bolne osjetljivosti. Udarni valovi mijenjaju okoliš stanica, te na taj način potiču otpuštanje tvari koje blokiraju bolni podražaj, odnosno koje smanjuju lokalnu bolnu osjetljivost (endorfini).

Učinci koji se manifestiraju mjesecima nakon terapije nastaju zbog toga što udarni valovi djeluju na staničnu membranu na način da receptori za bol više ne prenose signale. Potiču i promjenu kronične upale u akutnu, te na taj način aktiviraju mehanizme samoozdravljenja.

Slijedeće indikacije moguće je uspješno tretirati aparatom EMS:

 • Kalcificiranu upalu zglobnih veza ramena (tendinitis)
 • Subakromialni bolni sindrom
 • Teniski lakat (lateralni epikondilitis humeri)
 • Bolni sindrom velikog trohantera
 • Sindrom vrha patele
 • Ragbijaško koljeno (Osgood-Schlattersova bolest)
 • Medijalni tibijalni stres sindrom (trkačka potkoljenica)
 • Upala hvatišta Ahilove tetive
 • Upala srednjeg dijela Ahilove tetive
 • Plantarni fascitis (upala plantarne fascije)
 • Miofascijalni bolni sindrom (trigger point terapija), bol u donjem dijelu leđa nepoznatog uzroka (idiopatska bol) i pseudoradikularni sindromi
 • Peyronijeva bolest (zakrivljenost penisa)
 • Akutne i kronične rane na mekom tkivu (uključujući dijabetičko stopalo)
 • Primarni i sekundarni limfoedemi
 • Celulit

Različiti znanstveni radovi i empirijska izviješća dokazali su kliničku učinkovitost i sigurnost korištenja metode liječenja navedenih indikacija sa EMS uređajima za terapiju udarnim valom.

Download pdf-a: EMS pozivnica

Tagirano: , ,